عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

   

دوره های آموزشی

General English

مکالمه روزمره (4 مهارتی)
  
دوره های فشرده مکالمه روزمره و تجاری
عنوان کتاب مکالمه
تعداد جلسات
 
تاچ استون هر ترم 10 جلسه جلسه ای 100 هزار تومان
تاپ ناچ هر ترم 10 جلسه جلسه ای 100 هزار تومان
امریکن انگلیش فایل هر ترم 10 جلسه جلسه ای 100 هزار تومان
زبان تجاری هر ترم 10 جلسه جلسه ای 100 هزار تومان
آزمون تعیین سطح و مشاوره

کتبی 40 دقیقه و شفاهی 10 دقیقه + 20 دقیقه مشاوره

طرح ویژه پاییز تا 10 مهر ماه (رایگان)
 
  

 

IELTS

آمادگی آیلتس

  

IELTS

مهارت ها
تعداد جلسات

 

Listening 10 جلسه ای 120 هزار تومان
Speaking 10 جلسه ای 120 هزار تومان
Reading 10 جلسه ای 120 هزار تومان
Writing 16  جلسه ای 120 هزار تومان
Mock Test 1 هر آزمون کامل برای هر نفر 30 هزار تومان
 

 

MSRT / EPT

MSRT EPT

 

MSRT TOLIMO EPT UTEPT 
دوره فشرده
 
تعداد جلسات
 

 شهریه به تومان

 Grammar

10 جلسه ای 120 هزار تومان
Listening 10 جلسه ای 120 هزار تومان
Reading 10 جلسه ای 120 هزار تومان
Sample Test  1

آزمون کامل 40 هزار تومان 

کلیه حقوق این وب سایت نزد مدیران آن محفوظ است.